Big bag boşaltma sistemleri

Big bag çuvallar, toz ve tanecikli hammadde sevkiyatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürünün kirlenmeden aktarımında kolaylık sağlamaktadır.

Big bag ile temin edilen malzemelerin verimli ve güvenli boşaltımı amacıyla big bag boşaltma sistemlerinden yararlanılmaktadır. Kolay akan granül veya zor akan ince toz hammaddelerin problemsiz olarak boşaltımı için big bag boşaltma istasyonlarının uygulamaya göre doğru tasarlanması, ekipmanların doğru seçilmesi gerekmektedir

X