Karışım Ünitesi

Karışım üniteleri; elevatör, ara bunker, mikser ve klapelerden oluşmaktadır.

Mevcut ünitelerimiz müşterinin yer, kapasite, tane boyutu ve yapısı göz önünde bulundurarak tasarım yapılmaktadır.

Tartım ünitesinde istenilen reçeteye uygun tartılan  ürün mikser içerisinde 3 ila 7 dk arasında karıştırılarak elde edilir.

Karışım ünitesi, ürünü harmanlayarak sürekli ve kaliteli bir karışım sağlar ve istenilen ürün yapısını bozmaz. Karışım üniteleri otomasyon ekranından karışım süresi belirlenerek sisteme müdahale edilebilir.

Resim
X